Ciekawymi zabytkami znajdującymi się we farze są m.inn:

• Misa chrzcielna pochodząca z XVI lub XVII wieku ze sceną figuralną na dnie przedstawiającą zwiastowanie NMP

• Cyborium wykonane w pierwszej połowie XVII w. przez mistrza pozna
ńskiego St. Schwarza. Pokrywę wieńczy monogram Pana Jezusa, obok którego znajdują się dwa klęczące, wykonane w srebrze anioły. Na stopie cyborium umieszczono postacie św. Małgorzaty, św. Szymona i św. Judy-Tadeusza

• Późnogotycki krucyfiks z ok. 1530 roku

• Obrazy pochodzące z XVIII wieku przedstawiające św. Franciszka Ksawerego i św. Franciszka z Asyżu

• Kielichy z XVII i XVIII wieku, pacyfikał z XVI wieku, lawetarz cynowy z datami 1764 i 1844

• Ornaty: XVII-wieczny z brokatu, XVIII-wieczny z aksamitu i inne szaty liturgiczne  XVII- i XVIII-wieczne

• Portret natrumienny na blasze nieznanego szlachcica z 2. połowy XVII wieku

• Rzeźby: Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1510 roku i św. Józefa z Dzieciątkiem z XVIII wieku

• Liczne wota z XVII, XVIII i I. poł. XIX wieku. W drzwiach z nawy do kruchty zawiasy i zamek barokowy

• W Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu zdeponowano trzy rzeźby świętych niewiast wykonane po 1510 roku i piękne XVII-wieczne naczynia na oleje święte.